Умови надання послуг та політики конфіденційності

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ ПРИВАТНОСТІ

Оновлено: 1 червня 2021

Місія нашої компанії ed-era.com - надати Вам найкращий доступ до освітньої інформації.

Ми працюємо з тисячами клієнтів, і ми знаємо, що ми повинні забезпечити максимально безпечний та безперебійний доступ до наших продуктів. Повага до Вашої конфіденційності є вкрай важливою для нашої місії. Ми маємо загальну Політику конфіденційності, яка допомагає забезпечити належну обробку Вашої інформації та захист Вашої особистої інформації. Наша Політика конфіденційності визначає перелік особистої, фінансової та іншої інформації, яку ми обробляємо. Вона також закріплює вимоги законодавства про конфіденційність відповідно до GDPR та законодавства України.

Наша Політика конфіденційності пояснює, як ed-era.com та її афілійовані особи збирають, використовують та розкривають персональні дані.

Щоб надати Вам можливість користуватися цим Вебсайтом та нашими продуктами, ми можемо збирати ваші персональні дані. Ми обробляємо Ваші персональні дані з дотриманням вимог GDPR та законодавства України. Будь ласка, зверніться до нашої Політики конфіденційності, яка визначає, яку інформацію ми збираємо та яким чином її обробляємо.

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Оновлено: 1 червня 2021

Вебсайт https://www.ed-era.com/ знаходиться під управлінням ТОВ «Едюкейшнал Ера» (тут і далі – «Компанія» або «Ми»).

Ця Політика Конфіденційності надається користувачам, надавачам послуг в сфері освіти (далі – «Учасники» або «Ви»), а також кінцевим споживачам (також – «Ви») послуг, які надаються користувачами інтернет-платформи, що забезпечує доступ до програмних продуктів та послуг, присвячених освіті в основному за рахунок обробки баз даних за допомогою Вебсайту , (далі – «Вебсайт»), що належить і управляється ТОВ «Едюкейшнал Ера» (далі – «Компанія» або «Ми»).

Наступні пункти детально описують наші дії щодо інформації, яку Ви надаєте нам. Наша Політика Конфіденційності ґрунтується на загальноприйнятому звичаї, Інтернет-етиці, загальній практиці, національному законодавстві України, Загального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR»). Мета нашої політики конфіденційності – проінформувати Вас про порядок збору, зберігання і обробки Персональних даних та інформації, що надається Вами у процесі користування цього вебсайту.

Ми контролюємо способи збору Ваших Персональних даних і визначаємо цілі, для яких Персональні дані використовуються Компанією. Ми є «Контролером даних» для цілей Загального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR») і іншого застосовного законодавства про захист даних, а також «Володільцем Персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист Персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI. в деяких випадках ми також є «Процесором даних» для цілей Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR»), про такі випадки ми окремо зазначаємо в даній Політиці конфіденційності.

Ми обробляємо Ваші Персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR та чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно:

 • Ви дали згоду на обробку Персональних даних;
 • Обробка необхідна з метою укладання з Вами та/або виконання Договору про надання комплексу робіт/послуг з організації та проведення виставкового заходу, або надання Вам додаткових послуг;
 • Така обробка вимагається чинним законодавством країн, з резидентами яких ми здійснюємо співпрацю.

Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає застосовуване законодавство. Тому ми просимо Вас відвідувати вебсайт https://www.ed-era.com/, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.

Зверніть увагу, що Ви не можете використовувати вебсайт доки не викажете Вашу явну згоду з положеннями цієї Політики Конфіденційності за допомогою технічних засобів, передбачених цим вебсайтом.

 1. Основні поняття (терміни)
  1. Персональні дані – це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).
  2. Фізична особа, що ідентифікується (Суб’єкт Персональних даних) – це фізична особа, яку можна прямо або опосередковано ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на певний ідентифікатор (ім’я, прізвище, номер документа, інший ідентифікатор) або шляхом аналізу кількох елементів фізичної, генетичної, психологічної, економічної, культурної або іншої ідентичності даної фізичної особи.
  3. Користувачі – особи, які використовують Вебсайт(и) Компанії.
  4. Вебсайт – інтернет-сайт.
  5. Контролер Персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки Персональних даних та несе основну відповідальність за їхню обробку. Контролер Персональних даних є «Володільцем Персональних даних» в термінології українського законодавства.
  6. Процесор Персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор Персональних даних є «Розпорядником Персональних даних» в термінології українського законодавства.
  7. Обробка Персональних даних – це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з Персональними даними або масивами Персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора Персональних даних, а також видалення даних.
  8. Автоматизована обробка Персональних даних - це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з Персональними даними або масивами Персональних даних з використанням повністю або частково автоматизованих засобів: зберігання даних, виконання логічних та (або) арифметичних операцій із цими даними, їхню зміну, знищення, вибірку або поширення;
 2. Законодавство, що регулює обробку Персональних даних
  1. Обробка Ваших Персональних даних здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про захист Персональних даних». Обробка Персональних даних клієнтів, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Загальним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – «GDPR»).
 3. Сфера дії цієї Політики.
  1. Ця Політика поширюється на Персональні дані, що збираються нами за допомогою цього Вебсайту Персональні дані, зокрема, але не виключно, означають дані, які ідентифікують особисто Вас, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, доступною нам. Приклади Персональних даних включають в себе в тому числі Ваше ім’я, місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса та інші відомості, які Ви можете надавати, коли користуєтеся нашим Вебсайтом.
  2. Використовуючи цей сайт, Ви приймаєте практики, описані в цій Політиці та надаєте свою пряму згоду на обробку Персональних даних шляхом проставлення у відповідному віконці в інтерфейсі і Вебсайту «Я згоден» у формі маркування поля, що підтверджує прийняття цієї Політики. Якщо Ви не згодні з цією Політикою, просимо не використовувати цей Вебсайт.
 4. Персональні дані, що збираються за допомогою нашого Вебсайту.
  1. Компанія збирає персональну інформацію про Вас або інших Користувачів при оформленні угод з будь-якими ліцензіатами Компанії, для використання Вебсайту, відповідно до повноважень, наданих агентам Компанії, якщо такі є.
  2. Для цілей Політики Конфіденційності Компанії, Ваша персональна інформація поділяється на Персональну ідентифікаційну інформацію та Неперсоніфіковану ідентифікаційну інформацію.
  3. Персональна ідентифікаційна інформація (персональні дані) означає інформацію, яка дозволяє нам конкретно ідентифікувати Вас. Персональні відомості витребуються при замовленні послуг, виставленні рахунків, реєстрації облікового запису, тощо. Зокрема, але не виключно ці відомості можуть включати в себе Ваше ім’я, адресу (як юридичну, так і фактичну), адресу електронної пошти, IP-адресу, фірмове найменування комерційної організації, яку Ви представляєте, її адресу і клієнтську базу даних (яка є персональною інформацією клієнтів цього суб’єкта підприємницької діяльності), фінансову і персональну інформацію, інформацію про геолокацію і / або будь-яку іншу інформацію або будь-яку їх комбінацію, надану Вами або від Вашого імені Компанії або Ліцензіату і/або агенту Компанії. Персональна інформація може зберігатися в наших базах даних у зв’язку з минулим чи поточним співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на нашу думку, Вам може бути цікаво отримувати від нас матеріали про нашу діяльність та послуги. Це дозволяє нам більш ефективно управляти нашими відносинами, удосконалювати наш Вебсайт і послуги, пропоновані Вам, а також здійснювати таргетування матеріалів, які ми можемо направляти Вам, за інтересами, на підставі Вашої згоди.
  4. Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами Вебсайту. Наприклад, ця інформація може включати в себе час доступу до Вебсайту, а також адресу Вебсайту, з якого Ви по посиланню перейшли безпосередньо на Вебсайт, або за яким Ви залишили наш Вебсайт, інформацію, що стосується пристроїв, які Ви використовуєте, та мереж, до яких Ви під’єднуєтеся, коли користуєтеся нашими сервісами: тип браузера та версія, тип та вид плагінів браузера, операційна система та платформа, інформація про Ваші відвідування, у тому числі, помилки завантаження, довжина відвідування певних сторінок, взаємодія сторінок або будь-який телефонний номер, що використовувався для дзвінка на номер нашого сервісного обслуговування клієнтів. Ця інформація використовується в зведеній формі для підвищення корисності і привабливості Вебсайту та для Користувачів. Неперсоніфікована інформація в зведеній формі може передаватися , для покращення наших сервісів третім особам, з якими у нас укладено договірні відносини.
  5. Фінансова інформація та інші види інформації
   Ми можемо також, час від часу, збирати підкатегорію Персональних даних, яку ми називаємо Фінансовою Інформацією. Фінансова Інформація включає, номери кредитних / дебетових карт, банківські та інші номери рахунків, а також інформацію про банківський рахунок, яку ми збираємо для цілей бухгалтерського та фінансового обліку. Для роботи Вебсайту Компанії і надання Вам інформації про послуги і оновлення, які можуть представляти інтерес для Вас, ми збираємо Персональну Інформацію (в тому числі Фінансову Інформацію), а також демографічну інформацію про Вас та інформацію / історію Вашої діяльності під час використання. Зверніть увагу, що в деяких випадках, як описано в даній Політиці конфіденційності, поводження з Фінансовою Інформацією відрізняється від поводження з іншими видами Персональної Інформації.
  6. Щодо способів збирання інформації:
   Персональна Інформація, як правило, може бути зібрана двома способами: (1) інформація, яка свідомо і добровільно вводиться у відповідні форми на Вебсайті безпосередньо Вами у відповідь на певні підказки або вимоги заповнення поля при використанні або реєстрації в ньому, або іншим чином свідомо і добровільно надається Вами (наприклад, по електронній пошті); і (2) інформація, яка збирається автоматично при використанні Вебсайту Компанії.
  7. Реєстраційна інформація:
   1. За допомогою відповідних бланків реєстрації Компанії наш Вебсайт може вимагати від Вас надати нам Персональну Інформацію (зазначену в цій Політиці конфіденційності). у випадку, якщо Ви замовляєте платний доступ до розділу Вебсайту чи отримання сертифікату за проходження Курсу, Вам буде запропоновано надати Фінансову Інформацію та вказати суб’єкта підприємницької діяльності, якого Ви представляєте, з метою виставлення рахунку (навіть у разі, якщо оплату Ви здійснюєте від свого власного імені).
   2. Ви маєте право отримати цифрову копію Персональної Інформації, яка у нас зберігається. Також це дасть змогу виправляти будь-які неточності в цій інформації. у разі, якщо Ви хочете скористатися будь-яким з цих прав, будь ласка, зв’яжіться з нами по електронній пошті: info@ed-era.com або connect@ed-era.com. Ваш запит буде розглянуто найближчим часом, і його розгляд не займе більше 30 календарних днів. Ви можете ознайомитися з порядком розгляду звернень суб'єктів персональних даних в розділі 13 цієї Політики.
 5. Використання особливих функцій і захищених паролями розділів
  1. Цей Вебсайт може містити особливі функції і захищені паролями розділи. Під час реєстрації для використання особливих функцій або захищених паролем розділів може знадобитися Ваша згода з особливими умовами, що регулюють використання Вами особливих функцій або захищених паролями розділів. у таких випадках буде запитано Вашу пряму згоду з особливими умовами, наприклад, у формі маркування поля або натискання на кнопку, що підтверджує прийняття користувальницької угоди – «Я згоден».
 6. Використання Персональної інформації та цілі обробки Персональних даних
  1. Для виконання зобов’язань перед зареєстрованими Користувачами щодо забезпечення конфіденційності інформації з таких баз даних або про таких зареєстрованих Користувачів у будь-який час – за допомогою використання вебресурсів Компанії. Ми збираємо дані для визначених, чітких і законних цілей і надалі не опрацьовуємо їх у спосіб, що є несумісним з такими цілями. Ми збираємо дані відповідно до та з огляду на цілі опрацювання задля дотримання принципу мінімізації даних.
   Нам необхідні Ваші Персональні дані для того, щоб ми і наші Партнери могли забезпечити Вам доступ до наших сервісів, зокрема:
   • для забезпечення належного підключення та надання інформації, що міститься в базах даних Вебсайту за допомогою реєстраційних даних, пов’язаних з Вашим персональним акаунтом;
   • для забезпечення належного підключення та надання інформації, що міститься в базах даних Вебсайту за допомогою реєстраційних даних, пов’язаних з Вашим персональним акаунтом;
   • безпеки та запобігання шахрайству;
   • для підтвердження особи Користувача і оплати послуг Компанії;
   • щоб перевірити Вашу особу, як Користувача;
   • ефективного клієнтського обслуговування;
   • персоналізації використання нашого Вебсайту;
   • відображення персоналізованої реклами;
   • надання Вам спеціальних пропозицій та іншої інформації, яка, на нашу думку, може бути цікава Вам;
   • надання Вам відомостей і повідомлень щодо використання Вами нашого Вебсайту;
   • надання Вам запрошень взяти участь в виставкових заходах, опитуваннях і надати нам Ваші коментарі;
   • для звернення до Вас поштою, телефоном (в тому числі SMS або іншими службами повідомлень) або електронною поштою, або шляхом показу відповідного повідомлення в межах Вебсайту, що використовується Вами (в тому числі Вашого персонального акаунта), коли це необхідно у зв’язку з використанням Вами Вебсайту;
   • кращого розуміння Ваших потреб та інтересів;
   • вдосконалення контенту, функціоналу і зручності Вебсайту;
   • вдосконалення наших товарів і послуг;
   • вдосконалення наших маркетингових і рекламних заходів;
   • надання іншої інформації та послуг, запитуваних Вами;
   • будь-яких інших цілей, зазначених у чинній Політиці конфіденційності або інших угодах між Компанією та Вами.

  2. Ми зберігаємо дані в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єктів даних не довше, ніж це є необхідним для цілей їхнього опрацювання та виконання нами договірних зобов'язань з таким суб’єктом даних. Принагідно інформуємо, що ми зберігаємо певну інформацію довше, аніж цього потребує ціль її опрацювання на виконання вимог закону, але не довше строку, передбаченого законодавством. Ми можемо здійснювати Автоматизовану обробку персональних даних. Така обробка здійснюється із дотриманням принципів та в межах цілей, визначених цією Політикою.
  3. Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. Водночас якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх із необхідним рівнем захисту.
  4. При придбанні платного доступу до Вебсайту Ви визнаєте дану Політику Конфіденційності шляхом проставлення спеціальної відмітки біля поля «Згоден/погоджуюсь», а також погоджуєтеся, що Ваша Персональна Інформація буде збиратися, зберігатися, компілюватися, а також використовуватися іншими способами передбаченими законодавством про захист Персональних даних, Компанією, її ліцензіатами та / або агентами, так само буде предметом обміну з подібними ліцензіатами та / або агентами в разі, якщо Ви купуєте у них, в порядку, встановленому цією Політикою Конфіденційності. Ви також підтверджуєте, що в разі, якщо Персональна інформація, яку Ви надаєте Компанії, вводите і використовуєте інший спосіб в межах функціоналу Вебсайту Компанії, належить будь-якій третій особі, усі згоди та схвалення третьої особи, необхідні для такого обробки інформації були Вами отримані законним шляхом Використовуючи інформацію третіх осіб, Ви підтверджуєте, що здатні довести на нашу вимогу, що дана інформація отримана та використовується Вами на законних підставах. в іншому разі просимо Вас утриматися від використання персональної інформації третіх осіб в межах користування нашим Вебсайтом.
 7. Час оброблення (зберігання) Персональних даних
  1. Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.
  2. Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію Персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.
  3. За загальним правилом, граничний час обробки Персональних даних, які використовуються в цілях податкового обліку в нашій Компанії становить 2555 днів з моменту подання податкової звітності за період, в якому відбулася відповідна операція. Зазначений час обробки відповідає положенням Податкового кодексу України щодо строків зберігання документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів.
 8. Файли cookies і аналогічні технології
  1. Ми використовуємо файли cookies та інші вебтехнології для збору інформації та підтримки певних функцій наших Вебсайтів. Наприклад, ми використовуємо ці технології для:
   • збору інформації про способи використання наших Вебсайтів відвідувачами на відвідуваних сторінках, на яких використовуються посиланнях і тривалості перебування на кожній сторінці;
   • збору інформації про способи використання наших Вебсайтів відвідувачами на відвідуваних сторінках, на яких використовуються посиланнях і тривалості перебування на кожній сторінці;
   • підтримки функцій наших сайтів, наприклад, для усунення необхідності повторно вводити вхідні відомості, що вже знаходяться в нашій базі даних, або повторно ставити налаштування, вже задані при минулих відвідуваннях наших Вебсайтів; для персоналізації роботи з нашими сайтами.
  2. Зазвичай інформація, яка збирається за допомогою зазначених вебтехнологій, не дозволяє ідентифікувати Вас особисто. Проте, Вами був створений профіль користувача, наприклад, шляхом реєстрації в захищеному паролем розділі одного з наших Вебсайтів, ми можемо пов’язати інформацію, зібрану нами за допомогою вебтехнологій, з іншою інформацією, яка ідентифікує Вас особисто.
  3. Якщо Ви не хочете отримувати файли cookies, то Ви можете налаштувати у Вашому браузері обмеження або повну заборону щодо використання цих файлів. Крім того, Ви також можете видалити наші файли cookies після виходу з Вебсайту. Хоча Ви не зобов’язані завантажувати наші файли cookies при відвідуванні наших Вебсайтів, але якщо Ви налаштували обмеження щодо використання або повну заборону файлів cookies в Вашому браузері, Ви не зможете користуватися всіма функціями наших Вебсайтів.
  4. Також ми можемо розсилати Вам push-повідомлення, Skype, Viber, WhatsApp та інші повідомлення за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/засобу передачі для того, щоби повідомити Вам інформацію про спеціалізовані заходи та дізнатися про Ваші побажання щодо участі/відвідування даних заходів, інформування про акційні та інші комерційні пропозиції, інформування щодо змін в роботі нашої компанії, новини нашої компанії, програми наших партнерів.
   Ви можете детальніше ознайомитися з нашою «Політикою використання Cookies» за посиланням.
 9. Надання Компанією доступу до Вашої персональної інформації
  1. Всередині Компанії. Ми надаємо спільний доступ до персональної інформації, яка збирається за допомогою нашого Вебсайту працівникам Компанії – фізичним особам.
  2. Перехід контролю. Ваша персональна інформація може передаватися компаніям, які придбали корпоративні права або активи Компанії, або один з наших бізнесів, наприклад, в результаті продажу, злиття, реорганізації або ліквідації. у разі такого переходу контролю, Компанія користується Вашою Персональною інформацією з урахуванням реальної політики та заявлених нам Ваших вимог щодо конфіденційності.
  3. Нормативно-правова відповідність, захист наших прав і прав інших осіб. Ми маємо право розголошувати персональні дані, коли ми сумлінно вважаємо, що розголошення відповідає законодавству, згідно з постановою суду або рішення іншого правоохоронного органу. Ми також вправі розголошувати Персональну інформацію для запобігання або розслідування можливих злочинів, включаючи шахрайство або крадіжки Персональних даних, для примусового виконання або застосування наших умов користування онлайновими ресурсами або інших угод, а також для захисту своїх власних прав або майна, або прав власності, або безпеки наших Користувачів чи інших осіб.
  4. Сукупна інформація. Ми маємо право надавати обмежений доступ до демографічної або опитувальної інформації третім особам, однак така інформація матиме анонімну форму і не містить ніяких особистих даних і відомостей. Сукупна інформація, до якої ми надаємо обмежений доступ, може містити анонімну інформацію, яка збирається за допомогою використання файлів cookies і інших аналогічних технологій відстеження, як описано в нашій «Політиці використання Cookies» за посиланням.
  5. За винятком випадків, передбачених цією статтею, ми не будемо обмінюватися Персональною або Фінансовою Інформацією або унікальними ідентифікаторами з третіми особами, за винятком наших агентів і ліцензіатів, без Вашої прямої попередньої згоди або законодавчої вимоги імперативного характеру. Компанія не продає імена, адреси електронної пошти або будь-яку іншу персональну і контактну інформацію третім особам. і ми не маємо жодного наміру робити це в майбутньому.
  6. Передача інформації нашим партнерам здійснюється на підставі договорів, положеннями яких передбачено цілі та способи обробки даних та закріплено зобов'язання партнерів щодо дотримання належного рівня захисту Персональних даних та їх обробку відповідно до чинного законодавства.
 10. Загальні рекомендації
  1. Компанія прагне стати провідним постачальником освітніх послуг в режимі дистанційного навчання. Для досягнення цієї мети, наш бізнес перебуває в стані постійної зміни, як, наприклад, введення нових сервісів і можливостей нашого Вебсайту. Це означає, що на регулярній основі Політика Конфіденційності буде переглядатися, і будуть прийняті всі необхідні зміни.
  2. Ми поважаємо Ваше право вибирати, якими способами ми збираємо, використовуємо та розкриваємо Вашу персональну інформацію. Ми також надаємо посилання на «відмову» в новинних або рекламних електронних листах, щоб Ви могли проінформувати нас, що Ви проти отримання від нас даної кореспонденції в майбутньому.
  3. Використання Вебсайту Компанії в будь-який час вказує на те, що Ви приймаєте поточну опубліковану версію Політики Конфіденційності. Компанія гарантує, що при будь-яких обставинах, ваші дані та будь-яка інформація про Вас буде використовуватися в порядку, передбаченому цією Політикою Конфіденційності та законодавством України та міжнародними актами у сфері захисту та обробки Персональних даних.
 11. Прямий маркетинг
  1. Перед використанням Ваших Персональних даних з метою прямого маркетингу (або наданням дозволу на це нашим структурним підрозділам) ми надамо Вам можливість дозволити або заборонити таке використання Вашої інформації. Ви в будь-який час можете виключити себе з наших прямих маркетингових розсилок, надіславши електронний лист або письмове повідомлення відповідальній особі по конфіденційності даних. Просимо вказати Ваші ПІБ, адресу та електронну адресу та номер телефону у випадку відмови від SMS- інформування, щоб ми могли знайти Вас в наших списках розсилки. Після отримання нами необхідної інформації ми видалимо Вас з наших списків розсилки. Просимо дати нам достатньо часу на виконання Вашої вимоги. Зазвичай подібні вимоги виконуються в термін до 30 календарних днів. Також Ви можете відмовитись від обробки Ваших Персональних даних з метою прямого маркетингу шляхом використання спеціального посилання в електронному листі розсилки.
 12. Порядок доступу, актуалізації або коригування Вашої персональної інформації
  1. При створенні Вами облікового запису або особистого профілю на одному з наших Вебсайтів Ви зможете здійснювати доступ до або актуалізацію деяких або всіх Ваших відомостей на сторінці налаштувань облікового запису або профілю.
  2. Під час обробки Вашого запиту ми можемо запитувати додаткову інформацію для ідентифікації особи, яка надсилає запит.
 13. Порядок роботи з запитами суб’єкта Персональних даних.
  1. Ви як суб’єкт Персональних даних маєте право на одержання будь-яких відомостей про себе під час нашої обробки Ваших Персональних даних.
  2. Доступ суб’єкта Персональних даних щодо своїх даних здійснюється безоплатно.
  3. З метою отримання доступу до своїх даних, Ви можете звернутись із запитом до нас.
   у запиті зазначаються:
   • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта Персональних даних;
   • відомості про базу Персональних даних, стосовно якої подається запит;
  4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення та надання відповіді не може перевищувати тридцяти календарних днів з дня його надходження.
  5. Протягом цього строку Ми надаємо відповідь на Ваш запит або, у тих випадках, коли Ми є Процесорами Персональних даних, Ми передаємо Ваш запит Володільцю бази Персональних даних та інформуємо Вас відповідно. у тих випадках, коли запит не може бути задоволений на підставі норм закону, Ми доводимо Вас до відома із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
 14. Ваші права як суб’єктів Персональних даних
  1. Права суб’єктів Персональних даних відповідно до законодавства України:
   • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх Персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) Володільця або Розпорядника Персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;
   • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються їхні персональні дані;
   • на доступ до своїх Персональних даних;
   • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних;
   • пред’являти мотивовану вимогу Володільцю Персональних даних із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;
   • пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх Персональних даних будь-яким Володільцем і Розпорядником Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є неправдивими;
   • на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є неправдивими чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   • звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
   • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних даних;
   • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;
   • відкликати згоду на обробку Персональних даних;
   • знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;
   • на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.
  2. Інші права суб’єктів Персональних даних відповідно до GDPR:
   • Право на інформацію;
   • Право на виправлення даних про Вас;
   • Відкликання згоди на обробку Персональних даних і право бути забутим.
 15. Захист Компанією персональної інформації
  1. Ми користуємося комплексною програмою безпеки даних, що містить комерційно обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки, для захисту Ваших Персональних даних від несанкціонованого доступу, використання, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни або розкриття. Хоча ми приймаємо комерційно обґрунтовані запобіжні заходи для забезпечення рівня безпеки, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку інформації, що надається через інтернет або зберігається в наших базах даних від злочинного втручання третіх осіб (хакерські атаки).
  2. Як контролер даних ми вживаємо відповідних технічних і організаційних заходів для гарантування того, що за замовчуванням опрацьовуються лише ті Персональні дані, які є необхідними для кожної спеціальної цілі опрацювання.
  3. Контролер даних не несе відповідальність за всі дії своїх Користувачів, а також Контролер даних (i) докладає розумних з комерційної точки зору зусиль для запобігання неуповноваженому доступу до Вебсайту або їх використанню та оперативно повідомляє Клієнтів про будь-який такий неуповноважений доступ чи використання; та (ii) дотримується всіх чинних норм законодавства місцевого рівня та міжнародного рівня.
 16. Повноваження та відповідальність процесора даних
  1. На підставі договірних або законодавчих вимог, Ми можемо виступати в ролі Процесора Персональних даних.
  2. Якщо Персональні дані надходять від надавача послуг який користується цим Вебсайтом, стосовно третіх осіб (кінцевих споживачів послуг, клієнтів, співробітників надавача послуг), Ми презюмуємо, що така інформація отримана надавачем послуг законним шляхом з отриманням відповідної згоди суб’єкта даних та не несемо відповідальності за те, яким чином була отримана така інформація.
 17. Посилання на інші Вебсайти Компанії
  1. Цей Вебсайт містить гіперпосилання на інші Вебсайти структурних підрозділів Компанії (тут і далі – Інші Вебсайти Компанії). Зазначені Інші Вебсайти Компанії є автономними та окремими Вебсайтами. Кожен з них виконує певну функцію. Таким чином, кожен Інший Вебсайт Компанії, регулюється своїми власними умовами використання та політикою конфіденційності. При доступі до Інших вебсайтів Компанії по посиланнях з цього Вебсайту, виділіть, будь ласка, кілька хвилин ознайомленню з політикою конфіденційності, опублікованими на кожному відвідуваному Вами Іншому Вебсайті Компанії.
 18. Посилання на інші веб-сайти
  1. Цей Вебсайт може містити посилання на вебсайти інших компаній, включаючи вебсайти наших Партнерів та третіх осіб. Ця Політика не застосовується до Персональних даних, які збираються на будь-яких з цих Вебсайтів. При доступі до сторонніх Вебсайтів по посиланнях на цьому сайті просимо приділити кілька хвилин ознайомленню з політикою конфіденційності, опублікованій на даному сайті.
 19. Діти
  1. Наш Вебсайт призначені для використання особами віком від 16 років.
  2. Особи, що досягли 16-річного віку можуть використовувати наш Вебсайт за умови надання згоди на обробку Персональних даних.
  3. У випадках виконання своїх договірних зобов'язань перед нашими Користувачами та клієнтами Ми можемо обробляти Персональні дані осіб, що не досягли 16-річного віку, за умови надання цих даних законними представниками таких осіб задля задоволення потреб і інтересів цих осіб, як суб'єктів персональних даних. Ми вважаємо, що Ви є законним представником особи, яка не досягла 16-річного віку, якщо Ви дієти в інтересах такої особи та погодились з умовами цієї Політики при використанні Вебсайту. Якщо нам стане відомо, що Ви не є законним представником, Ми докладемо розумних зусиль з тим, щоб видалити Персональну інформацію щодо особи, яка не досягла 16-річного віку з наших баз даних.
 20. Контактні дані з питань, пов’язаних з політикою конфіденційності:
  1. У разі виникнення питань щодо даної Політики або наших практик конфіденційності, надішліть електронного листа або письмове повідомлення (див. Контактні дані на цій сторінці).

ТОВ «Едюкейшнал Ера»
Україна, Київ
03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, буд. 2, кв.5
Ел. пошта: info@ed-era.com, connect@ed-era.com

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Оновлено: 1 червня 2021

На надання інформаційних послуг та послуг щодо інших видів освіти в мережі Інтернет

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Компанії (СТОРОНА-1) укласти договір надання інформаційних послуг в мережі Інтернет представлених на сайті https://www.ed-era.com/. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Клієнт (СТОРОНА-2) в повному обсязі приймає умови та порядок реєстрації на сайті, оплати за необхідності, та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Зареєструватися» на сторінці реєстрації та отримання Клієнтом від Компанії підтвердження реєстрації в електронному вигляді.

ПРЕАМБУЛА

Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційних послуг та послуг щодо інших видів освіти. Зазначений договір є публічним.

Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційні послуги та послуги щодо інших видів освіти, а саме: доступ СТОРОНІ 2 до освітніх онлайн-курсів, що містяться на Порталі СТОРОНИ 1.

СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування шляхом реєстрації на Порталі. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови Сторін від використання послуг, що надаються СТОРОНОЮ 1.

Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.

 1. Терміни та визначення
  1. Послуги - інформаційні послуги щодо надання доступу до освітніх онлайн-курсів, яка міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.
  2. Послуги - інформаційні послуги щодо надання доступу до освітніх онлайн-курсів, яка міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.
  3. Клієнт (СТОРОНА 2) - будь-яка особа, яка здійснила замовлення послуги через інтернет на Порталі СТОРОНИ 1.
  4. Автоматизована інформаційна система обслуговування- це взаємозв'язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації про освітні курси, які надійшли до СТОРОНИ 1 від Клієнтів, та розрахунку вартості таких послуг.
  5. Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1 (викладена на сайті СТОРОНИ 1 за адресою: https://www.ed-era.com/) адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.
  6. Портал - вебсторінка СТОРОНИ 1 в мережі Інтернет за адресою https://www.ed-era.com/.
  7. Рахунок - автоматично створений документ в особистому кабінеті СТОРОНИ 2 на основі опанованих курсів. Виплачується через банківські реквізити СТОРОНИ 1.
 2. Права та обов'язки сторін
  1. Обов’язки СТОРОНИ 2:
   1. Не передавати ні право, ні можливість доступу до наданої інформації третім особам. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих інформаційних послуг та послуг щодо інших видів освіти будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень;
   2. Своєчасно, з моменту розміщення рахунку в особистому кабінеті СТОРОНИ 2 на Порталі, в повному обсязі сплачувати за сертифікат опанування курсу СТОРОНИ 1, якщо це вимагається умовами проходження курсу;
   3. Надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;
   4. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих інформаційних послуг та послуг щодо інших видів освіти будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень;
   5. СТОРОНА 2 зобов'язується зберігати конфіденційність і не розголошувати інформацію, яка стосується порталу та роботи компанії третім особам.
  2. Права СТОРОНИ 2:
   1. користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1;
   2. одержувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.
  3. Обов’язки СТОРОНИ 1:
   1. надати СТОРОНІ 2 відповідні технічні можливості для доступу до Порталу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) для отримання інформації та можливість зареєструвати особистий кабінет на Порталі.
  4. Права СТОРОНИ 1:
   1. перевіряти додержання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;
   2. у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень.
   3. відмовити СТОРОНІ 2 в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення СТОРОНОЮ 2 Умов договору та Кодексу Честі, розміщених на Порталі СТОРОНИ 1.
   4. Залучати до надання послуг за Договором третіх осіб.
 3. Порядок розрахунків
  1. Розмір винагороди за отримання сертифікату про опанування курсу становить суму, що не перевищує 500 гривень.
  2. Вказана винагорода може бути змінена СТОРОНОЮ 1 тимчасово або на постійній основі на розсуд СТОРОНИ 1 шляхом повідомлення про це СТОРОНІ 2 у порядку, визначеному 5.2 цього Договору.
 4. Строк дії договору та порядок розірвання
  1. Цей Договір укладено на невизначений строк. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однією зі сторін своїх обов`язків.
  2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови цього Договору в будь-який час. Всі зміни в цьому Договорі, нова редакція Договору набирають чинності з моменту повідомлення СТОРОНИ 2.
 5. Відповідальність сторін
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.
  2. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2 сплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.
  3. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити надання Послуг за цим Договором.
  4. У разі припинення надання послуг відповідно до п. 6.3., 6.4. цього Договору, для поновлення надання послуг, СТОРОНА 2 повинна сплатити винагороду та пеню СТОРОНІ 1 у повному обсязі. у разі небажання СТОРОНИ 2 поновити надання послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення надання послуг СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
  5. Усі скарги та претензії, які виникають у будь-якому відношенні до послуг, які забезпечує СТОРОНА 2 за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1, приймаються та розглядаються СТОРОНАМИ. у випадку, якщо після розгляду скарг та претензій клієнтів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною щодо якості надання послуг, у цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості надання послуг згідно з цим Договором, та відшкодовує повну вартість послуги клієнту.
 6. Форс-мажор
  1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.
  2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.
  3. Настання форс-мажору має бути підтверджено довідкою з Торгово-промислової палати України.
 7. Персональні дані
  1. СТОРОНА 2 - фізична особа, приймаючи умови цього Договору, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI (далі - «Закон») на обробку СТОРОНОЮ 1 його персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, вона діє за своєю волею та у своїх інтересах. Згода поширюється на наступну інформацію: ім'я, прізвище, електронна адреса, телефон та інша інформація, що стосується СТОРОНИ 2, а також такі персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2 як при заповненні реєстраційної форми, так і при заповненні свого профілю; файли cookie; IP-адреси; параметри та настройки інтернет-браузерів. Згода на обробку персональних даних надається СТОРОНОЮ 2 з метою виконання цього Договору для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.
  2. Обробка персональних даних здійснюється СТОРОНОЮ 1 наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних СТОРОНА 1 не обмежена у застосуванні способів їх обробки.
  3. Персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2, будуть доступні співробітникам СТОРОНИ 1. СТОРОНА 1 не продає чи не передає, не розголошує персональні дані третім особам без попередньої згоди СТОРОНИ 2, за винятком випадків, передбачених цим Договором та/або Політикою про конфіденційність. Зокрема, СТОРОНА 1 передає персональні дані СТОРОНИ 2 з метою виконання замовлень, прийнятих до виконання СТОРОНОЮ 2. СТОРОНА 1 може використовувати послуги третіх осіб для обробки персональних даних СТОРОНИ 2. Ця обробка відбувається з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов'язковим дотриманням конфіденційності та не мають права використовувати персональні дані СТОРОНИ 2 для інших цілей. СТОРОНА 1 також передає персональні дані СТОРОНИ 2 в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому це вимагає чинне законодавство України, або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства, а також для захисту прав або власності СТОРОНИ 1 та третіх осіб.
  4. Дозвіл СТОРОНИ 2 на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Також укладенням цього Договору СТОРОНА 2 підтверджує, що обсяг прав СТОРОНИ 1 як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
  5. Питання передачі, використання та захисту персональних даних СТОРОНИ 2 регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщується на Порталі.
 8. Інші положення
  1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на сайті СТОРОНИ 1 за адресою www.ed-era.com. Договір набирає чинності для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Порталі СТОРОНИ 1, для СТОРОНИ 2 - з моменту його акцептування.
  2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла шістнадцяти років.
  3. Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.
  4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  5. Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його складанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.
  6. Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2 та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.
  7. Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть оголошені недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та показувати наміри сторін.
  8. База даних, що формується у результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, і СТОРОНА 2 не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.
  9. Цей Договір укладається на невизначений строк та може бути розірваний будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої Сторони за 14 (чотирнадцять) днів до дати розірвання.
  10. В разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати Послуг СТОРОНА 2 не здійснила більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що втратив чинність. Вказане положення не позбавляє права СТОРОНИ 2 звернутися до СТОРОНИ 1 з метою укладення нового Договору у майбутньому.
  11. Паперові копії електронних документів можуть виготовлятися на вимогу однієї з Сторін та за їх рахунок, протягом 20 робочих днів з моменту отримання запиту в формі визначеній цим Договором.
  12. Цей Договір складено українською мовою.

РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА»
ЄДРПОУ: 42502643
03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, буд. 2, кв.5тел.: (044)
e-mail: connect@ed-era.com
UA563206490000026007052675467
АТ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 320649

 

ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ COOKIES

EdEra (далі “EdEra”, “ми”, “наш” або “нас”) використовує технології cookie, щоб пропонувати вам персоналізований контент на вебсайті. у данному розділі ми докладно описуємо цілі, для яких ми використовуємо cookie.

Що таке cookie і для чого ми їх використовуємо?
Cookie – це невеликий текстовий файл, який завантажується на пристрій або зчитується браузером (наприклад, комп’ютер, ноутбук чи смартфон), коли користувач отримує доступ до певних вебсайтів.

Майже кожен сайт використовує технологію cookie, щоб оптимізувати дизайн і функціональність сайту. Cookie також роблять вашу взаємодію з вебсайтами безпечнішою і швидшою, оскільки вони можуть запам’ятовувати ваші персональні налаштування (наприклад, логін або мову), відправляючи інформацію назад на вебсайт, який містить cookies або на інший вебсайт, до якого він належить (cookies третьої сторони) при повторному відвідуванні вебсайту з того ж пристрою.

В залежності від цілей, для яких використовуються cookies, вони зазвичай поділяються на наступні категорії, які використовує EdEra:

Обов’язкові cookies дозволяють вам користуватись вебсайтом і його основними функціями. Вони, як правило, встановлюються у відповідь на ваші дії, наприклад, вхід до власного облікового запису на сайті. Ці файли необхідні для того, щоб користуватись нашим вебсайтом.

Функціональні cookies використовуються, щоб запам’ятати вас при повторному відвідуванні сайту та надавати покращений персоналізований сервіс. Наприклад, вебсайт може привітатись з вами особисто, або ж запам’ятати інформацію про ваш вибір мови чи місцезнаходження. Ці cookies збирають інформацію анонімно та не можуть відслідковувати відвідування вами інших вебсайтів.

Аналітичні та експлуатаційні cookies дозволяють нам зберігати інформацію про те, як ви користуєтесь вебсайтом і скільки разів заходите на нього. Наприклад, ми зберігаємо інформацію про те, які сторінки ви відвідуєте найчастіше і чи отримуєте повідомлення про помилки. Це дозволяє нам покращувати роботу нашого сайту, у тому числі забезпечувати швидкий доступ до важливої інформації, яка вам цікава. Ці cookies слугують тільки для підвищення якості роботи вебсайту.

Цільові або рекламні cookies створені для того, щоб запам’ятовувати кількість відвідувань нашого вебсайту, а також перелік сторінок, які ви відкриваєте та посилання, за якими переходите. Ці cookies створені для того, щоб ви отримували тільки релевантну рекламну інформацію, що відповідає вашим вподобанням. Вони слугують лише для того, щоб обмежити кількість показів вам рекламних повідомлень, а також допомагають оцінити ефективність наших рекламних кампаній. Також ми можемо передавати дану інформацію третім особам (наприклад, рекламодавцям) для тих же цілей. Ви можете отримати більше інформації про персональні cookies і цілі, для яких ми їх використовуємо, в таблиці нижче.

Категорія cookies Назва cookies Цілі
Обов’язкові cookies edx-user-info Відстежує імена користувачів, URL-адресу виходу, URL-адресу налаштування облікового запису, профіль учня, версію сайту платформи.
edxloggedin Підтверджує, що ви ввійшли в систему, і гарантує, що вам відображається правильна інформація під час використання платформи.
Аналітичні та експлуатаційні cookies _dc_gtm_UA-⁠xxxxxxxx-⁠x Цей файл cookie використовується Менеджером тегів Google для підтримки Google Analytics на сайті. Це допомагає нам контролювати використання та ефективність нашого вебсайту.
_ga Це файл cookie Google Analytics. Це допомагає нам контролювати використання та ефективність нашого вебсайту.
_gid Це файл cookie Google Analytics. Це допомагає нам контролювати використання та ефективність нашого вебсайту.
_gat_gtag_UA_xxxxxxxx Google Analytics: використовується для зменшення кількості запитів.

Використання сторонніх cookie-файлів
Звертаємо вашу увагу на те, що EdEra користується послугами третіх сторін з тим, щоб дізнатися про те, як ви використовуєте цей веб-сайт, з метою оптимізації вашого досвіду в якості користувача і з метою показу реклами поза цим веб-сайтом. Такі треті сторони (включаючи, наприклад, рекламні мережі або постачальників зовнішніх послуг, таких як сервіси аналітики веб-трафіку) можуть також використовувати cookie-файли, які знаходяться поза межами нашого контролю.

Як відмовитися від використання cookie-файлів?
Ви можете в будь-який момент відмовитися від збереження cookie-файлів на вашому пристрої. Для цього слідуйте викладеним нижче інструкціям.

Зміна налаштувань вашого веб-браузера Якщо ви хочете видалити cookie-файли, збережені на вашому пристрої, і налаштувати ваш веб-браузер на відмову від прийняття cookie-файлів, ви можете зробити це в розділі налаштувань вашого веб-браузера. Зазвичай навігаційні параметри, пов’язані з cookie-файлами, можна знайти в розділах «Опції», «Інструменти» або «Уподобання» веб-браузера, який ви використовуєте для доступу на цей вебсайт.

Однак, в залежності від використовуваного вами веб-браузера для відключення cookie-файлів можуть використовуватися різні способи. Більш докладну інформацію див. за наступними посиланнями:

Звертаємо вашу увагу на те, що змінюючи налаштування вашого веб-браузера та відмовляючись від використання та збереження cookie-файлів на вашому пристрої, ви зможете переглядати наш вебсайт, однак деякі опції або функції можуть не працювати належним чином.

Є питання щодо Положення EdEra про використання cookie-файлів?
Якщо у вас є питання, що стосуються Положення EdEra про використання cookie-файлів, будь ласка, напишіть нам, скориставшись адресами: info@ed-era.com або connect@ed-era.com .

 

Кодекс честі

Оновлено: 1 червня 2021

Будь ласка, уважно ознайомтеся з Кодексом Честі перед використанням вебсайту www.ed-era.com та courses.ed-era.com (надалі – Вебсайт), який адмініструє ТОВ «Едюкейшнал Ера» (далі – Компанія).

Реєструючись на Вебсайті, ви погоджуєтеся:

 • виконувати завдання в навчальних матеріалах самостійно без допомоги сторонніх осіб.
 • не намагатися нечесним шляхом покращити власні результати чи погіршити/покращити результати інших користувачів.
 • не розголошувати на форумах, в соціальних мережах чи іншим способом відповіді на питання, що використовуються в онлайн-курсах для оцінювання знань користувачів.

Особиста інформація користувачів

Компанія зобов’язується використовувати адреси електронних пошт та іншу особисту інформацію зареєстрованих користувачів Вебсайту виключно для забезпечення внутрішньої роботи Вебсайту, видачі сертифікатів та надсилання інформаційних листів з новинами курсів. Будь ласка, зверніться до Політики конфіденційності та Політики використання cookies, які визначають, яку інформацію ми збираємо та яким чином її обробляємо.

Інтелектуальна власність

Вебсайт та його оригінальний контент, особливості та функціональні можливості є та залишатимуться виключно власністю Компанії та її ліцензіатів. Будь-яке копіювання чи використання оригінального контенту Вебсайту можливе лише за письмової згоди Компанії.

На сайті заборонено:

 • публікувати будь-які повідомлення та дії, що заборонені законодавством України.
 • прямо та непрямо ображати будь-кого, зокрема, викладачів онлайн-курсів, користувачів вебсайту, за національною, етнічною, расовою, гендерною, сексуальною, релігійною або іншою приналежністю.
 • розміщувати повідомлення, які містять нецензурну лексику.
 • прямо та непрямо ображати будь-кого, зокрема, викладачів онлайн-курсів, користувачів вебсайту, за національною, етнічною, расовою, гендерною, сексуальною, релігійною або іншою приналежністю.
 • розміщувати рекламу, комерційні повідомлення та спам (масову розсилку кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати).
 • публікувати матеріали, що порушують авторське право.

Відповідальність

У випадку порушення користувачем умов Кодексу Честі, Компанія залишає за собою право негайно заблокувати або призупинити дію облікового запису користувача, не попереджаючи заздалегідь.

Компанія не несе відповідальності за будь-які дії користувачів Вебсайту, в тому числі пов’язані із передання користувачем особистої інформації та паролю від облікового запису іншим особам.

Внесення змін до Кодексу Честі

Компанія має право на власний розсуд змінювати умови Кодексу Честі. у випадку суттєвих змін, Компанія зобов’язується повідомити про такі зміни користувачів. Продовжуючи користування Вебсайтом, ви автоматично погоджуєтеся на оновлені умови Кодексу Честі.